Sosyalist Prensiplerin Etkisi altındaki Hukuk Kuralları:

Marksist Leninist felsefeye dayanırÖzellikle üretim araçları üstünde ferdi mülkiyeti reddetmekte kolektif mülkiyet tesis etmektedirtoplumun menfaati esas alınmaktaKamu hukuku özel hukuk ayrımı tanınmamakta Medeni Hukuk dahi kamu hukukunda yer almaktadır

Prusya genel kanunu:1794

Code Civil Napoleon:1804

Avusturya:1811

Almanya:
1896

İsviçre:
1912


Kodifikasyon
Soyutlama Kazuist

(Genelleme) (olayları tek tek inceleme)
Mecelle: (kazuist sistem)

-Borçlar -Aile

-Eşya -Kişiler ------- Mecellede yok

-Miras

Osmanlı’da farklı kişilere farklı kanunlar var mahkeme birliği yok
Mahmut Esat Bozkurt Medeni Kanunu kabul eden bakan

Ceza Kanunu:İtalya

Medeni Kanun:İsviçre

Usûl Kanunu:İsviçre Neuchatel

İcra-İflas Kanunu:İsviçre

Ticaret Kanunu :Almanya-İtalya