Buyurucu hukuk Kuralları:

Olgu Sonuç
Haksız Fiil----------------------------------Tazminat/Ceza


Sözleşme ile vaad

Edilen edimi vermeme--------------------Tazminat----Aynen

----Nakden

Hukuka Aykırı sözleşme------------------Geçersizdir
Evlenme yaşının altında evlenmek--------Geçersizdir