Bağımlı Hukuk Kuralları:

1-)Açıklayıcı/tanımlayıcı kurallar MKmadde 11

2-)
Sınırlandırıcı kurallar MKmadde129 madde 901-903
Bir menkulün sahibi eğer bunu bir başkasına verirse (emin sıfatı zilliyeti) ve bu kişi de aldığı malı hüsnüniyetli bir üçüncü kişiye satarsa bu menkulün yeni maliği 3kişi olur(901mad)malın ilk sahibi 2kişiye tazminat davası açabilirEğer mal hırsızdan alınırsa iyiniyet dahi olsa 3 kişi malik olamaz(902mad)Fakat hırsız eğer para çalıp bir üçüncü kişiye verirse malik 3kişi olur(903mad)