Alacak hakları

Bir kimseye (alacaklıya) bir başkasından (borçludan) bir şeyi vermesiniyapmasını veya yapmamasını isteme yetkisi sağlayan haklara denirBunu doğuran etkenlerin başında akitler (sözleşme) gelirHaksız fiil sebepsiz zenginleşme veya çeşitli kanun hükümleri de bu hakları doğurabilirBu hakların özelliği sadece alacaklı ile borçlu arasında bir hukuki bağa dayanmasıdır(borç münasebeti) başkası bu ilişkinin dışındadır