Rehin Hakları

Bunlar hak sahibinin alacak hakkını teminat altına alan ve alacak tahsil edilmediği zaman alacağın rehin konusu malın satılarak elde edilecek parayla karşılanma yetkisi tanıyan haklardır”Fer’i ayni haklar”da denirGM rehni 3 tipten birine uygun olarak tesis edilebilir-İpotek

-İpotekli borç senedi

-İrad senedi