Maddi Değeri olan Yenilik Doğuran Haklar

Hak sahibine tek taraflı irade beyanında bulunarak yeni bir hukuki ilişki kurmak mevcut bir hukuki ilişkiyi değiştirmek yahut sona erdirme yetkisini tanırlarİştira hakkı tek taraflı bir beyanla alım satım ilişkisi kurulmasını sağlarBir boşanma sebebi ortaya çıkınca boşanma davasını açma hakkı da yenilik doğuran haktır Bunlardan iştira hakkı malvarlığı hakları arasında yer alır boşanma davası açma hakkı da şahıs varlığı hakları arasında yer alır