Nisbi Haklar

yenilik doğuran haklar aile hukuku kökenli haklar bu türdendir
Kanun tanıdığı şerh mekanizmasıyla nisbi hakların bazılarının ileri sürülebileceği çerçeveyi genişletmek suretiyle bunların etkisini kuvvetlendirme yolunu açmıştırBu yüzden bu haklar ikiye ayrılır:

a)Alelade nisbi haklar:
Ancak belirli bir şahsa veya şahıslara karşı ileri sürülebilen daha geniş bir kitleye karşı kullanılma imkanı olmayan sıradan nisbi haklardır

b)Etkisi kuvvetlendirilmiş nisbi haklar:
Bunlar tapu siciline “şerh” adı verilen bir kayıt yapılması imkanını veren nisbi haklardırŞerh verilebilecek haklar belirtilmiştir (sözleşmeden doğan iştira şuf’a vefa rehinli alacaklının boş dereceye ilerleme hakkı bağışlamadan rücû şartı ve adi kiradan hasılat kirasından ve GM satış vaadinden doğan haktır


__________________