Hukuki Olay Hukuki Fiil ve Hukuki Muamele Kavramları

Hukukun kendisine bir sonuç bağladığı olaylara hukuki olay denirDiğer olaylardan farklı olarak insanın kendi iradesi ile vuku bulan davranışlara da hukuki fiil denirHukuka aykırı ya da genel davranış kurallarına aykırı davranışlara haksız fiil denirHukuka uygun fiillerin bir kısmında hukuk failin arzusuna uygun sonucu fiile tanımıştırBunlara da hukuki muamele denirŞayet hukuki fiil düşünülmüş olsun ya da olmasın pratik sonuca yönelmiş arzu açıklamasına hukuki sonuç bağlanmışsa hukuki muamele benzeri fiilden bahsedilirŞayet hukuki sonuç iradi olarak meydana getirilen bir maddi değişikliğe bağlanmışsa maddi fiil söz konusu olur