Hukuki Muamele Çeşitleri:

Gerekli İrade Beyanı Adedi Açısından:


aa)Tek taraflı Hukuki Muameleler:İstenilen hukuki sonucun doğması için tek şahsın irade beyanının yeterli olduğu hukuki muamelelerdirVakıf kurma vasiyet yapma tek taraflı hukuki muameledir

bb)İki Taraflı Hukuki Muameleler:İki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanında bulunması gereken hukuki muamelelerdi

cc)Kararlar:Bir şahıs topluluğunda bir sonucu gerçekleştirmek için yeter sayıda şahsın iradelerini aynı yönde açıklamalarıdırNormal olarak yarıdan çok kişi yani oy çokluğu karar için yeterlidirFakat bunu o topluluğun iç ilişkilerini düzenleyen kuralları belirtir

dd)Müşterek Hukuki Muamele:Bir hukuki muamelede bir irade beyanını birden çok şahsın beyanlarını birleştirmesiyle meydana gelmesini ifade eder(3kişinin kira sözleşmesi)


__________________