Hukuki Muamelenin Kurucu Unsurları

-Hukuki sonuca yönelmiş arzuirade

-Bu arzuyu açıklama;iki iradi unsuru gerektirir:

a)İradeyi açıklayıcı hareketi yapma arzusu

b)Bu hareketle arzuyu dış dünyaya aksettirme arzusu

Ancak bu unsurlardan oluşan bir fiil irade beyanını teşkil ederFakat güven teorisi adı verilen görüş bu unsurlar olmaksızın bir şahsın davranışlarını bazı şartlarla irade beyanı gibi sonuç doğurmasını kabul eder(mektupoylamaaçık arttırma)