Sarih-Zımni İrade Beyanları-İrade beyanı sayılan davranışlar:

Hukuki sonuç açısından arzuyu tereddüde yer vermeyecek biçimde açılayan irade beyanına sarih (açık) irade beyanı denirSöz yazı veya bir işaretle yapılabilir

Hukuki sonuç hakkındaki arzu ancak arzuyu açıklamak için yapılan hareketinbu hareketin yapıldığı hal ve şartları göz önünde tutularak anlaşılabiliyorsa irade beyanı zımni(örtülü) dür


Beyan arzusu hakta hukuki sonuca yönelmeksizin bir davranış irade beyanı gibi sonuç doğuruyorsa buna da irade karinesi denir

Susma kimi zaman irade beyanı kimi zamanda irade beyanı olarak sayılmazBilerek susuluyorsa davranış zımnen irade beyanı sayılırMuhatabın davranışı nasıl kabul edeceği ise güven teorisine göre çözülürİrade beyanı sayılması için susanın aksi arzuda ise susmaması ve susmayacak durumda olması gerekir