Yöneltilen-Yöneltilmeyen İrade beyanları

Yöneltilmesi muhatabın bu iradeyi öğrenmesi anlamındadırHukuki muamelenin çoğunluğu böyledirArzunun açıklanması yetmez beyanın gerekli olan şahsa yöneltilmesi hukuki sonuç için şarttırFakat kimi muamelelerde de gereksizdir Vasiyetname böyledirYöneltilmesi gerekli olan irade beyanının muhataba vardığında hüküm ifade etmesi genel görüştürDoktrinde böyle olsa da Türk/İsviçre hukukunda böyle değildir ve her hal için uygun olmayacağı düşünülür