Vasıtalı-Vasıtasız İrade Beyanları
Bir kimsenin açıkladığı arzunun kendi sözleri veya hareketleri dışında hiçbir şahsın araya girmesine gerek kalmaksızın muhataba ulaştırılmasını ifade eder Mektup telefon vasıtasız beyanlardırAraya bir şahsın fiili giriyorsa vasıtalı beyandır Haberci ile telgraf ile ya da gazeteye ilan yoluyla olan beyanlar vasıtalıdır