Askeri Suçlarda şikayet Ve Izin:

A)
Askeri suçların takibi şikayete bağlı değildir

B)
Askeri kazaya tabi olupta Türk Ceza Kanunu mucibince takibi Adliye Vekilinin izinine bağlı suçlar hakkında izin Milli Müdafaa Vekili tarafından verilir