Cezanin Nasil Arttirilacaği:

Madde 50 -
Bu kanunda bir suç için şahsi hürriyeti tahdit eden bir cezanın arttırılacağı yazılı olan yerlerde mezkur ceza mevzuubahis cürüm için muayyen olan cezanın iki misline kadar çoğaltılabilir Şu kadar ki ceza o cürüm için kanunda yazılı azami haddi geçemez