Cezanin Arttirilmasi Icabeden Sebepler:

Madde 51 -
Bu kanunda hususi bir hüküm tayin edilmemiş oldukça aşağıdaki haller her halde cezanın arttırılmasını muciptir

A)
Madunlarla birlikte bir suçu yapmak veya madunların bir suçuna iştirak etmek;

B)
Suç silahın veya resmi nüfuz ve salahiyetin suistimali suretiyle hizmetin ifası esnasında yapılmak;

C) Suç müteaddit şahıslar tarafından toplu olarak veya herkesin gözü önünde birlikte işlenmek