Yoklama Kaçaği Bakaya Sakli Firar

A) ( Değişik bent: 16/02/1994 - 3970/1 md) Kabul edilecek bir özrü olmadan barışta bakayalarla yoklama kaçağı veya saklılardan yaşıtlarının veya birlikte işleme bağlı arkadaşlarının ilk kafilesi yollanmış bulunanlar ve ihtiyat erattan çağrılıp da özürsüz yaşıtlarının yollanmalarından başlı***** yedi gün içinde gelenler bir aya kadar yakalananlar üç aya kadar yedi günden sonra üç ay içinde gelenler üç aydan bir yıla kadar yakalananlar dört aydan bir buçuk yıla kadar üç aydan sonra gelenler dört aydan iki yıla kadar hapis üç aydan sonra yakalananlar altı aydan üç yıla kadar hapis;

B) (A) Bendinde yazılı erbaştan ve erden gelip te veya yakalanıp ta kıtasına varmadan savuşanlar ayrıca bir aydan bir yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırılır

2 -
(Değişik bent: 15/06/1942 - 4257/1 md) Seferberlikte birinci fıkrada yazılı olanlarla ruhsatlılardan sevk gününün bitmesinden itibaren yedi gün içinde gelenler bir aydan bir seneye elde edilenler dört aydan iki seneye kadar yedi günden sonra üç ay içinde gelenler iki seneden aşağı olmamak üzere elde edilenler üç seneden aşağı olmamak üzere hapis üç aydan sonra kendiliğinden gelenler beş seneden az olmamak üzere hapis elde edilenler ölüm cezasına mahkum edilirler Az vahim hallerde ölüm cezası yerine müebbet veya on seneden aşağı olmamak üzere hapis cezas ı verilir ve diğer hallerde gösterilen cezalar yarıya indirilir