Mehil Içinde Yakalananlarin Cezasi:

66 ve 67 nci maddelerde yazılı olan süreler içinde yakalananlara iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir

Aşağıda yazılı hallerde gün unsuru aranmaz ve ceza artırılır

A) Fail beraberinde silah mühimmat savaş araç ve gerecini ***ürmüş ise

B) Fail hizmet yaparken kaçmış ise