Sözleşerek Firar Ve Cezasi

Madde 70 -1-
İkiden ziyade askeri şahıslar önceden kararlaştırarak toplu kaçarlarsa sözleşerek firar sayılır

2-
Suçlular yabancı memlekete kaçmışlar ise ön ayak olanlar beş seneden yedi seneye kadar; ön ayak olanlar subay veya askeri memur ise beş seneden on seneye kadar ağır hapis ile cezalandırılırlar

3 -
Suçlular vatan içine kaçmışlarsa ön ayak olanlar iki seneden beş seneye kadar ön ayak olan subay veya askeri memur ise beş seneden yedi seneye kadar ağır hapis ile cezalandırılırlar


4 -
Sözleşerek kaçan diğer suçlular bir seneden üç seneye kadar hapsolunur

Firar yabancı memlekete ise ceza bir kat arttırılır

5 -
Seferberlikte sözleşerek firara ön ayak olanlar ölüm cezasiyle cezalandırılırlar diğer suçluların cezaları muayyen cezanın yarısı kadar arttırılır

6 - (Mülga bent: 14/06/1989 - 3574/4 md)