Erbaşlarin Rütbelerinin Geri Alinmasi:

Madde 71 -
(Değişik madde: 22/03/2000 - 4551 SK/16 md)

Firar ve izin tecavüzü cürümlerinden hüküm giyen erbaşların rütbelerinin geri alınmasına da hükmolunur