Firar Cezalarinin Sonraya Birakilmasi:

Madde 72 - 1 -
(Mülga bent: 25/10/1963 - 353/259 md)

2 - Bunlar sevkolunurken yollardan misafirhanelerden bulundukları kıta ve müesseselerden tekrar kaçarlarsa evvelce mahkum oldukları ceza iki misline iblağ olunur