Göz Veya Oda Hapsi Ceza Yerinden Kaçmak Infaz şartlarina Uymamk Kaçmaya Araci Olmak

Disiplin mahkemeleri ile disiplin amirleri tarafından verilen göz veya oda hapsi cezalarının çekildiği yeri terk edenlere veya cezanın diğer infaz şartlarını yerine getirmeyenlere bir aydan altı aya kadar hapis cezası verilir

Göz veya oda hapsi ceza yerinden kaçanlara aracı olanlara veya ihmal yahut kayıtsızlıkları ile kaçmalarına sebebiyet verenlere de aynı ceza uygulanır

Göz veya oda hapsini çekmekte olduğu yeri terk fiili altı gün veya daha fazla devam etmiş ise verilecek hapis cezası bir yıldan az olamaz