Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezasi:

Madde 79 - 1 -
Kendisini kasten sakatlayan veya her hangi bir suretle askerliğe yaramayacak bir hale getiren veya kendi rızasiyle bu hale getirten bir seneden beş seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır

2 -
Fiil her nevi askeri maksatlar için çalışmak kabiliyetini mahvetmiş ise suçlu yedi seneye kadar ağır hapis ile cezalandırılır

3 - Fiil seferberlikte yapılmışsa on seneye kadar ağır hapis düşman karşısında yapılmışsa yapan ölüm cezasiyle cezalandırılır