Başkasini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezasi:

Madde 80 -
79 uncu maddede yazılı fiilleri bilerek başkasına yapan dahi aynı ceza ile cezalandırılır