Amire Ve Mafevka Hürmet Etmeyenlerin Cezalari:

Toplu asker karşısında veya silahlı iken hizmette veya hizmete ilişkin hallerde amire veya üste zorunlu olduğu saygıyı göstermeyen veya uyarmayı saygı duruşu ile kabul edip dinlemeyen asker kişiler üç aydan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar

Amir veya üstünü herhangi bir suretle tehdit edenlere altı aydan iki seneye kadar hapis cezası verilir Fiil toplu asker karşısında veya silahlı iken veya hizmet esnasında işlendiği takdirde verilecek hapis cezası bir yıldan az olamaz