Yalan Yere Veya Usulsüz şikayet Edenlerin Cezalari:

Madde 84 - 1
Doğru olmadığını bildiği iddialarla şikayete kalkışan üç aya kadar hapsolunur

2 Yalan yere şikayet taahhüt ettiği veyahut musırran vakı olduğu veya şikayet için muayyen olan usul ve yollardan ayrılındığı veyahut şikayet muayyen müddetlerden sonra yapıldığı takdirde suçlu üç ay hapis ile cezalandırılır