Büyük Zararlar Veren Itaatsizliğin Cezalari :

Madde 89 - 1
(Değişik fıkra: 22/03/2000 - 4551 SK/24 md) Emre itaatsizlik sonucu bir insanın hayatını tehlikeye koyan memleketin veya bir askeri birliğin güvenliğini veya savaş hazırlığını veya eğitimini önemli derecede ihlal eden veya büyük bir zarar meydana getiren yahut başkasının malına önemli bir zarar veren asker kişiler bir seneden on seneye kadar hapis seferberlikte iki seneden onbeş seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar

2
Düşman karşısında ölüm cezası veyahut on beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ile cezalandırılır