Tahrik Suretiyle Madunun Yaptiği Suçlar Hakkindaki Cezalarin Nasil Indirileceği:

Madde 92 - 1
Bir amir veya mafevk askeri nizamlara ve askerlik kaidelerine mugayir muamelede bulunmak yahut makam ve mevkiinin salahiyetini tecavüz etmek suretleriyle madunu tahrik eyler ve madun bu tahrik sebebiyle 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ve 91 inci maddelerde yazılı suçlardan birini hemen yaparsa Türk Ceza Kanununun elli birinci maddesine göre madunun cezası hafifletilir

2 Birinci fıkradaki tahriki yapanlar tahrikin nevi ve mahiyetine göre 116 117 ve 118 inci maddelerde yazılı cezalarla cezalandırılır