Muharrik Ve Cezasi

Madde 93 - 1
Askeri şahıslardan birini amire veya mafevka karşı itaatsizliğe mukavemete fiilen taarruza sevk ve tahrik eden muharrik sayılır

2 Suç yapılmışsa muharrik kısa hapis cszasiyle cezalandırılır

3
Suç teşebbüs derecesinde kalmışsa muharrik üç aydan iki seneye ve seferberlikte altı aydan beş seneye kadar hapsolunur Ceza herhalde müteşebbisin cezasından şiddetli olmaz

4
Suç yapılmışsa muharrik cürme şerik olur