Askeri Fesat Ve Isyana Iştirak Edenlerden önayak Sayilacak Diğer Askerler

Madde 104 -
Askeri fesat ve isyana iştirak edenlerden şunlar da reis ve müşevvik cezalariyle cezalandırılırlar

A:
Amir ve mafevk tarafından şahsına vakı olan itaat emrine karşı itaatsizlikte söz ile veya fiilen ısrar eden;

B:
Askeri işareti suistimal ederek veya sair işaretler vererek isyanın vukuunu kolaylaştıran;

C:
Asiler arasında en büyük rütbelisi veya en kıdemlisi olan;