Kitasindan Geri Kalarak Ahaliye Taaddi Edenler:

Madde 128 - 1
Mensup olduğu kıtaat veya askeri heyetten geri kalarak ahaliye taaddi eden altı aydan beş seneye kadar hapsolunur

2
Bu fiile birden ziyade şahıslar iştirak ederek ahaliyi tazyik etmiş olurlarsa veyahut fiil yağmacılık şeklini almış olursa müştereklerden her biri on seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır