Hizmete Mahsus Eşyayi Tahrip Ve Terk Ve Kaybedenler:

Askeri eşyayı kasten terk veya kısmen yahut tamamen tahrip eden özürsüz kaybeden veya harabolmasına sebebiyet veren veya özel menfaati için kullanan asker kişiler eşyanın değeri önemi meydana gelen hasarın miktarı ve fiilin işleniş şekline göre üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar

Suç konusu eşya; silah mühimmat savaş aracı veya gereci ise ceza artırılır

Kaybedilen kasten terk veya kısmen yahut tamamen tahrip edilen veya harabolmasına sebebiyet verilen eşyanın ödettirilmesine de ayrıca hükmolunur