Tekasül Dolayisiyle Esliha Ve Harb Malzemesinden Bir şeyin Hasara Uğramasina Sebep Ol

Madde 137 -
Vazife veya hizmette tekasül dolayısiyle bir gemi veya tayyarenin veya esliha ve harb malzemesinden birinin mühimce hasara uğramasına sebep olan kısa hapis veya üç seneye kadar hapsolunur