Askeri Mahkeme Işine Sekte Verenler :

Madde 138 -
Askeri mahkemelerin vazifelerini ve muamelelerini makbul sebeb olmaksızın geciktiren altı aya kadar hapsolunur