Bozuk Erzaktan Tayinat Verenler :

Madde 142 -
Askeri tayınatı çürümüş bozulmuş zahire ve erzaktan veren veya verdiren iki seneye kadar hapsolunur