şartnameye Aykiri Mal Veya Hizmet Kabul Etmek:

Madde 143 -
(Değişik madde: 22/03/2000 - 4551 SK/29 md)

Sözleşmeye bağlanmış yiyecek giyecek teçhizat veya diğer mal ve hizmetler ile her nevi imalat ve inşaatı sözleşmeye ilişkin şartname ve numunelerine uymadıkları halde kabul eden veya ettirenler üç yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar

Fiil ceza kanunlarına göre daha ağır bir suç teşkil ediyorsa ceza o kanuna göre tayin edilir


Kabul edilen veya ettirilen eşya; silah mühimmat savaş aracı veya gereci ise veya suç seferberlik veya savaş halinde işlenmişse ceza artırılır