Izinsiz Evlenenler :

madde 147 -
(Değişik madde: 22/12/1934 - 2632/2 md Mülga madde: 11/12/1935 - 2862/14 md; Yeniden Yürürlük: 29/01/1936 - 2908/1 md)

İzin alması icap eden askeri şahıslardan izinsiz evlenenler bir seneye kadar hapsolunurlar

Evlenmeleri kanuna göre yasak olan askeri şahıslardan evlenenler üç aydan bir seneye kadar hapsolunurlar