Siyasi Faaliyetlerde Bulunanlar:

Askeri şahıslardan;


A) Siyasi bir partiye üye olmak için müracaat eden veya herhangi bir suretle siyasi partilere girenler

B) Siyasi amaçla toplantı yapan veya aynı amaçla siyasi gösterilere katılanlar

C) Siyasi amaçla nutuk söyleyen demeç veren yazı yazan veya telkinde bulunanlar

D) Siyasi toplantılara resmi veya sivil kıyafetle katılanlar

E) Herhangi bir sebeple yalnız veya toplu olarak siyasi mahiyette beyanname hazırlayan hazırlanmış beyannameyi imzalayan imzalatan veya yayın organlarına ulaştıran veya dağıtanlar


Fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar

Bu cürümler seferberlikte işlenirse ceza iki misli olarak hükmolunur

MÜSAADESİZ HAYRİ CEMİYETLERE GİRENLER :