şeref Ve Haysiyete Dokunan Fiiller Ve Cezalari :

Madde 150 - 1 A: Asarı gizlenemeyecek derecede sarhoş olanlar ;

B: Askeri elbise ile umumhanelere kumarhanelere veya sair haysiyete dokunan mahallere giren;

C: Askeri elbise ile halk nazarında mayup görülen kimselerle bilerek refakat eden askeri şahıslar bir aydan altı aya kadar hapsolunur

2 Az vahim hallerde kısa hapis cezası verilir

3 - (Ek bent: 22/12/1934 - 2632/4 md; Mülga bent: 11/12/1935