Kumar Oynayanlar :

Madde 151 -
Kumar oynayan askeri şahıslar birinci defasında bir aya ve tekerrüründe altı aya kadar hapsolunur