Bir Kitanin Hizmetinde Bulananlarin Mukavelelerinin Dahi Askeri Mahkemelerce Feshi :

Madde 156
- Muharip askeri bir kıtaya hizmet veya mukavele ile münasebeti olanların mahkum oldukları cezalarla birlikte bu hizmet ve mukavelenin feshine de askeri mahkemelerce hükmolunabilir