Muharip Orduda Bulunan Yabanci Subaylara Bu Kanunun Tatbiki :

Madde 157 -
Muharip Türk ordusu nezdinde bulunmalarına müsaade edilmiş olan yabancı subaylar Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince hususi mukarrerat yapılmamışsa Türk subayları hakkındaki hükümlere tabidirler Bu subayların refakatlerinde bulunan şahıslar hakkında 155 inci madde hükmü tatbik olunur