Muharebe Meydannda Hiyant Ve Muhariplern Mallrna Tcvz. Ednlr Hakknda Bu Konunn tatbik

Madde 159 - Türkiye Cumhuriyetine karşı ilan edilmiş olan bir harbde gerek bir Türk gerek bir yabancı 55 56 ve 127 nci maddelerde beyan edilen suçları yaparsa bu maddelerde yazılı cezalarla cezalandırılırlar