Harb Esirleri Hakkinda Bu Kanunun Tatbiki :

1-
Harb esirleri bir suç işlerlerse rütbelerine göre bu kanun mucibince cezalandırılırlar

2 - Harb esirleri arasında astlık ve üstlük münasebetleri esaret hali başladıktan sonra cari değildir Bunlar arasında astlık ve üstlük münasebetleri salahiyetli komutanlar tarafından verilen emirle teessüs edebilir