Disiplin Cezalarinin Verilmesi

Madde 163 - 1 - Disiplin cezaları fiilin kast veya kayıtsızlıkla vukuu halinde verilebilir

2 - Disiplin tecavüzlerinde disiplin amiri ceza verip vermemekte salahiyeti dahilinde takdir hakkını haizdir

3 - Disiplin kabahatlerinde ceza mutlaka verilecektir