Disiplin Cezasiyle Cezalandirilanlar:

Disiplin cezaları aşağıda yazılı olanlara verilir :


A) Askeri şahıslar;


B) Bir harb esnasında bir hizmet veya mukavele ve taahhüt ile veya herhangi bir sebep ve suretle muharip Türk ordusu nezdinde bulunan ve orduyu takip eden şahıslar;

C) Harb esirleri;

D)
Herhangi bir suretle askeri makamlarca göz altına alınan yabancı Devlet ordu mensuplariyle diğer şahıslar