Disiplin Cezalarinin Nasil Verileceği:

Madde 166 - A:
Maduna hatalarını göstermek veya bunları tenkid ve muaheze etmek cezadan sayılmaz

B: (Değişik fıkra: 22/03/2000 - 4551 SK/33 md) Aylık kesilmesi tam lira üzerinden yapılır Kesinti miktarı onmilyon liradan az olamaz Hapis cezaları tam gün üzerinden tayin edilir Bir günden aşağı hapis cezası olamaz

C:
Bu kanunun 18 maddesine göre verilecek cezalarda amir cezanın nev'ini ve derecesini tayin için bu kanunun maddelerinde yazılı cezalardan ayrılamaz