Disiplin Cezasi Vermeğe Salahiyetli Amirler :

Madde 168 - 1
- Her amir emri altındaki şahıslara disiplin cezaları vermeğe salahiyetlidir

2 - Disiplini bozan hareketten sonra fail merbut bulunduğu takım ve kıta ve saireyi değiştirmiş ise disiplin amiri yeni amirdir