Disiplin Amirlerinin Ceza Salahiyeti :

Madde 171 -
Disiplin amirlerinin ceza vermek salahiyetleri merbut cetvelde gösterilmiştir