Disiplin Amirlerine Vekalet Edenler

Disiplin amirleri vekil dahi olsalar vekalet ettikleri kadroda gösterilen rütbenin ceza verme yetkisini haizdirler